Grundare av Ekonomiutveckling Väst AB som erbjuder redovisningshjälp nära Borås

Jag tycker mest om de stora utmaningarna. Att lösa kundernas dilemman och att vara bollplank åt mina kunder.

Om Ekonomiutveckling Väst: redovisningshjälp nära Borås

Claes-Göran Lindström är certifierad affärsrådgivare och har arbetat i branchen sedan 1983 och grundade Ekonomiutveckling Väst AB 2010. Med några decennier av arbetserfarenhet bakom sig erbjuder Claes-Göran redovisningshälp nära Borås för mindre företag.  

Få hjälp med redovisningen nära Borås

Steg för steg leder Ekonomiutveckling Väst AB  dig som kund genom löpande redovisningsarbete. Vår uppdrag varierar i allt från enklare bokföring till bokslut, inkomstdeklarationer och ekonomisk rådgivning. Som auktoriserad redovisningskonsult kan Claes-Göran Lindström lämna en rapport om årsbokslut/årsredovisning. 

Vi tror på långsiktiga relationer med våra kunder och genom åren har tiotals företagare litat på skräddarsydda ekonomilösningar från Ekonomiutveckling Väst AB.

Digital redovisning 

Ekonomiutveckling Väst AB är en auktoriserad redovisningsbyrå ansluten till SRF-konsulterna och är certifierad av Björn Lundén. Som vår kund kan du dela dokument via ett molnbaserat system Blikk.

Ekonomiutveckling Väst AB finns i Rydboholm, i närheten av Borås

VARFÖR VÄLJA EKONOMIUTVECKLING VÄST AB?

Ekonomiutveckling Väst AB erbjuder redovisningshjälp för både nystartade och etablerade företag. Vi hjälper med allt från löpande bokföring och årsredovisning till rådgivning.

SKRÄDDARSYTT

Kundsamverkan och anpassning av tjänster för att uppfylla specifika kundkrav är en viktig del av vårt arbete. Vi på Ekonomiutveckling Väst AB hittar individuella lösningar för ditt företag.

DIGITALT

Ekonomiutveckling Väst AB erbjuder direkt samarbete via Björn Lundéns plattformar. Som vår kund kan du dela dokument via ett molnbaserat system Blikk.

UPPDATERAD

Vår auktoriserade redovisningskonsult uppdaterar ständigt sina kunskaper inom redovisningsområdet. Ekonomiutveckling Väst AB använder sig av modern digital kundsamverkan.

AUKTORISERAD

Grundare av Ekonomiutveckling Väst AB Claes-Göran Lindström är en auktoriserad redovisnings- och lönekonsult som har arbetat i branschen i 40 år.

En auktoriserad lönekonsult och auktoriserad redovisningskonsult står under SRF- konsulternas regelverk.

Titta gärna på vår reklamfilm

EKONOMIUTVECKLING VÄST AB: HÅLLBARHETSPOLICY

Vi på Ekonomiutveckling Väst AB jobbar med redovisningen och vill också ta ansvar för en bättre morgondag.  Därför har vi skapat en hållbarhetspolicy med tre fokusområden. Vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling, arbeta för goda arbetsvillkor och arbetsmiljöer för våra medarbetare samt minska vårt klimatavtryck.

Ekonomiutveckling Väst AB är inget stort företag men är övertygade om att alla kan bidra med något för en bättre värld. Vi strävar därför efter en hållbar redovisningsverksamhet där lönsamhet, miljöomtanke och samhällsengagemang går hand i hand.

REDOVISNINGSHJÄLP MED SAMHÄLLSANSVAR

Vi är måna om att alla ska ha samma rätt till ett hållbart företagande med jämlika konkurrensförutsättningar. Därför hjälper vi dig som kund på bästa sätt genom kvalitativa lösningar inom redovisning- och löneområdet. Det är dock viktigt att även du som kund tar ansvar. Därför granskar vi blivande kunder och deras företag innan samarbete påbörjas. På så sätt hjälper vi till att motverka ekonomisk brottslighet samtidigt som vi bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Under våren 2022 har företagets medarbetare genomgått en utbildning inom hållbarhetsredovisning.

MEDARBETARE OCH ARBETSMILJÖ

Vi arbetar aktivt för goda arbetsvillkor och följer gällande lagar, regler och avtal. För oss är det viktigt med ett öppet arbetsklimat där man respekterar mänskliga rättigheterna. Vi arbetar förebyggande med individuella  arbetsplatser med exempelvis höj- och sänkbara skrivbord, sadelstolar och extra arbetsplatsbelysning. Arbetet ska i möjligaste mån även utföras i eget kontorsrum. Vi erbjuder medarbetare i företaget friskvårdsförmåner. Detta kan exempelvis vara massage och simning. Arbetstiderna kan också justeras efter behov utan att det påverkar leveranser av material till kund. Vår redovisningskonsult får även kontinuerlig fortbildning för få mer kompetens inom områdena lön, redovisning och skatt. Detta innebär att vi kan erbjuda dig som kund en helhetsbild av ditt företag och dess utveckling.

DIGITALA TJÄNSTER SOM GYNNAR MILJÖ

För att minska vårt klimatavtryck arbetar vi med webbtjänster. Digitala tjänster både ökar tillgängligheten för kunderna samtidigt som det sparar resurser i form av mindre resor samt mindre pappersförbrukning. Vid utbildningar försöker vi, så långt det är möjligt, att välja kollektiva resealternativ för att bidra till en hållbar utveckling. Inom miljöområdet har vi också som målsättning att:
  • köpa återfyllda tonerkassetter
  • om möjligt välja papper där det ställs krav på varans miljöpåverkan, ex. svanen- eller EU Ecolabel-märkning
  • sortera och återvinna allt förbrukningsmaterial
  • agera resurseffektivt i de tjänster och produkter vi erbjuder genom att minimera, återanvända och återvinna