Du visar för närvarande Tjänsteställe ska framgå i arbetsgivardeklarationen

Tjänsteställe ska framgå i arbetsgivardeklarationen

Som registrerad arbetsgivare ska du lämna in en arbetsgivardeklaration varje månad till Skatteverket. I deklarationen ska bland annat tjänstestället anges och på Skatteverkets webbsida kan du läsa mer om vad du behöver känna till om tjänsteställe.