Du visar för närvarande Vid sjukfrånvaro över 14 dagar

Vid sjukfrånvaro över 14 dagar

Arbetsgivaren är skyldig att till Försäkringskassan anmäla sjukfrånvaro från och med dag 15. Då övertar Försäkringskassan sjuklöneansvaret.