Du visar för närvarande Utökat omställnings- och kompetensstöd

Utökat omställnings- och kompetensstöd

Med start 1:a oktober 2022, finns det nya regler som gör det möjligt för dig att kompetensutvecklas! Ett kompletterande kollektivavtal med förbättrade villkor samt ett omställningsstudiestöd finns nu tillgängligt (börjar gälla 1 januari 2023) som ska ersätta din minskade inkomst.